Geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze

Inwentaryzacja powykonawcza to pomiar geodezyjny po zrealizowanej inwestycji, który wykonujemy wraz z opracowaniem stosownej dokumentacji oraz mapy powykonawczej. Docelowo usługa ta dedykowana jest dla budynków i budowli, sieci uzbrojenia terenu, dróg, placów oraz chodników, małej architektury oraz innych elementów zagospodarowania terenu.

© Copyright 2024 GEO-MES - All Rights Reserved

Landing Page Builder