Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest wymagana pod większość projektów architektoniczno-budowlanych, tworzone na potrzeby realizacji budowy domu, budynków gospodarczych, przyłączy wody, kanalizacji, prądu, gazu. Jej posiadanie jest konieczne do otrzymania pozwolenia na budowę/rozbudowę/rozbiórkę, wykonania projektu architektoniczno-budowlanego, wykonania projektu zagospodarowania działki. Mapa wykonywana jest na podstawie aktualizacji mapy zasadniczej prowadzonej przez Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny.

© Copyright 2024 GEO-MES - All Rights Reserved

Easiest Website Builder