Podziały nieruchomości

Podział działki to procedura która polega na fizycznym jej rozdzieleniu na części, poprzez wyznaczenie granic nowych działek oraz opracowaniu stosownej dokumentacji geodezyjnej.Usługa ta zalecana jest przy chęci ewentualnej sprzedaży części działki, zmiany istniejącej konfiguracji granic czy też zminimalizowania kosztów związanych z podatkiem od nieruchomości.

Wyróżnia się 3 tryby podziału nieruchomości:
Podział administracyjny;
Podział gruntów rolnych oraz leśnych;
Podział sądowy.

© Copyright 2024 GEO-MES - All Rights Reserved

AI Website Builder