Wytyczenia budynków i budowli

Wytyczenie budynku oraz innych obiektów budowlanych wykonujemy po uprzednim opracowaniu projektu oraz po dokładnej konsultacji z wykonawcą.Po zakończeniu czynności tyczenia inwestor otrzymuje dokładny szkic zebranych informacji, a także stosowny zapis do dziennika budowy.

© Copyright 2022 GEO-MES - All Rights Reserved

Made with ‌

Free Website Software