Wznowienia znaków granicznych Wyznaczenia punktów granicznych

Wznowienie granic nieruchomości to typowa geodezyjna czynność techniczna. Wykonuje się ja w przypadku kiedy istnieją dokumenty pozwalające na jednoznaczne odtworzenie granic na działce.Wszystkie procedury dokonywane są w oparciu o materiały Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej właściwie dla danego terenu.

© Copyright 2024 GEO-MES - All Rights Reserved

Landing Page Maker